Dịch vụ gia tăng

Cước dịch vụ gia tăng

STT Các dịch vụ Giá cước Ghi chú
1 Bảo hiểm hàng hóa 3% giá trị khai báo  
2 Báo phát (liên xanh) 10.000đ/bill  
3 Hoàn biên bản bàn giao 25.000đ/bill  
4 Phát đồng kiểm 1.000đ/bill Tối thiểu 50.000đ/1 bill
5 Phát tận tay người nhận 10.000đ/bill  
6 Chuyển hoàn Bằng cước chiều đi  
7 Dịch vụ đóng gói Thỏa thuận  
- Thùng xốp Thỏa thuận  
- Đóng gỗ Thỏa thuận Mức dưới 1m3 theo thỏa thuận
8 Dịch vụ phát hàng thu tiền (COD) trong nước Đến 1.000.000 đ - cước 5% Tối thiểu 25.000đ/bill
Từ 1.000.000đ - 3.000.000đ, cước 4%  
Trên 3.000.000đ - cước 3%