CPN quốc tế

Dịch vụ chuyển phát quốc tế

VIETPOST cung cấp các dịch vụ chuyển phát quốc tế, là đại lý chính thức của các hãng :

                 + DHL

                 + TNT

                 + FEDEX

                 + PCS World Courie