Sắp diễn ra Diễn đàn Logistics Việt Nam 2021

 Diễn đàn Logistics Việt Nam 2021 với chủ đề “Phát triển nhân lực logistics” sẽ được Bộ Công Thương tổ chức vào ngày 14 tháng 12 năm 2021.

Diễn đàn Logistics Việt Nam là sự kiện thường niên do Bộ Công Thương phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức từ năm 2013 đến nay. Đây là một sự kiện quan trọng của ngành logistics Việt Nam với mục tiêu đẩy mạnh phát triển dịch vụ logistics, tạo mối liên hệ gắn kết giữa logistics với các ngành sản xuất và xuất nhập khẩu, đồng thời cũng là nơi đối thoại, cập nhật thông tin về những vấn đề quan trọng, cấp thiết của dịch vụ logistics tại Việt Nam và thế giới.

Diễn đàn Logistics Việt Nam năm 2020 thu hút được sự quan tâm lớn của các cơ quan, doanh nghiệp, hiệp hội…

Diễn đàn hàng năm đều nhận được sự quan tâm và đánh giá cao của Lãnh đạo Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp vì có ý nghĩa thiết thực hỗ trợ cho các doanh nghiệp kết nối, hợp tác kinh doanh, thu hút đầu tư nhằm thúc đẩy phát triển cho ngành dịch vụ logistics.

Diễn đàn năm 2021 được tổ chức trong bối cảnh có nhiều đặc điểm mới. Việc triển khai các Hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới như CPTPP, EVFTA, RCEP đòi hỏi doanh nghiệp ngày càng phải nỗ lực hơn nữa trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng như hiện nay. Đặc biệt, dịch COVID-19 phát sinh và diễn biến phức tạp trong suốt hai năm qua cũng đã gây ảnh hưởng nặng nề đến các doanh nghiệp nói chung cũng như các doanh nghiệp dịch vụ logistics nói riêng.

Bộ Công Thương đã và đang cùng các Bộ, ngành, địa phương nỗ lực tập trung tháo gỡ khó khăn, khôi phục chuỗi cung ứng, đẩy mạnh sản xuất và xuất khẩu hàng hóa, qua đó tận dụng hiệu quả các FTA thế hệ mới, giảm bớt thiệt hại do dịch bệnh và nhanh chóng khôi phục đà tăng trưởng.

Phát triển nguồn nhân lực nói chung và trong ngành logistics nói riêng đang là chủ đề mà Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp quan tâm nhằm giúp nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng, đồng thời chuẩn bị cho việc phục hồi đà tăng trưởng sau tác động của dịch Covid-19.

Đây là vấn đề không mới, nhưng có ý nghĩa then chốt, quan trọng và cấp thiết, giúp nâng cao năng lực cạnh tranh nền kinh tế nói chung và ngành dịch vụ logistics nói riêng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Với tầm quan trọng và uy tín của Diễn đàn đã được khẳng định qua các năm, xuất phát từ sự cần thiết về nhu cầu nhân lực, cả về quy mô cũng như chất lượng, phục vụ tốt cho ngành logistics trong giai đoạn tới, Bộ Công Thương tổ chức Diễn đàn Logistics Việt Nam 2021 với chủ đề “Phát triển nhân lực logistics” vào ngày 14 tháng 12 năm 2021.

Diễn đàn sẽ có khoảng 120 – 130 đại biểu tham dự trực tiếp và hơn 1.000 đại biểu tham dự trực tuyến, gồm đại diện Ban Kinh tế Trung ương, Văn phòng Chính phủ, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, đại diện các Bộ, ban, ngành Trung ương, các cơ quan quản lý tại địa phương, các Hiệp hội ngành hàng, các doanh nghiệp dịch vụ logistics và xuất nhập khẩu; các tổ chức quốc tế tại Việt Nam và một số cơ quan báo chí truyền thông.