NHÂN VIÊN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

+ Cần tuyển 5 Nhân viên Chăm sóc Khách hàng
+ Số lượng: 5
+ Nơi làm việc: HCM
+ Lương thỏa thuận