NHÂN VIÊN KHIẾU NẠI ĐỀN BÙ

+ Cần tuyển 1 Nhân Viên Khiếu Nại Đền Bù
+ Số lượng: 1
+ Nơi làm việc: HCM
+ Lương thỏa thuận